Armovňa Pezinok

Armovňa, výroba armokošov, zámočnícka výroba

Zabezpečenie dopravy Pezinok a okolie

Armovňa

Strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa požiadaviek zákazníka

V našej armovni spracovávame betonársku oceľ ohybom a strihom, vysokú efektivitu výroby nám zabezpečujú ohýbacie automaty, strihacie linky a zariadenia na presun betonárksej ocele na jednotlivých pracoviskách v rámci prevádzky.

Nakládku výrobkov pre zákazníkov zabezpečujeme pomocou našich žeriavov a vysokozdvižných vozíkov.

Zabezpečujeme dopravu a zloženie materiálu na stavbu vlastnými nákladnými automobilmi s pomocnými hydraulickými rukami v lokalite Pezinok a okolie.

Výroba armokošov

Viazanie armokošov do základových pásov, prekladov, vencov, pätieka a stĺpov

V našej armovni spracovávame betonársku oceľ strihom a ohybom, ohýbacie automaty nám zabezpečujú vysokú efektivitu výroby , strihacie linky a zariadenia na presun betonárksej ocele na jednotlivých pracoviskách v rámci prevádzky.

Nakládku pre zákazníkov zabezpečujeme pomocou žeriavov a vysokozdvižných vozíkov priamo v areály Armovne.

Zabezpečujeme zloženie materiálu a dopravu na stavbu vlastnými nákladnými autami s hydraulickými rukami v lokalite Pezinok a okolie.

Zámočnícka výroba

Výroba a montáž oceľových konštrukcií

V našej armovni spracovávame betonársku oceľ ohybom a strihom, vysokú efektivitu výroby nám zabezpečujú ohýbacie automaty, strihacie linky a zariadenia na presun betonárksej ocele na jednotlivých pracoviskách v rámci prevádzky.

Nakládku výrobkov pre zákazníkov zabezpečujeme pomocou našich žeriavov a vysokozdvižných vozíkov.

Zabezpečujeme dopravu a zloženie materiálu na stavbu vlastnými nákladnými automobilmi s pomocnými hydraulickými rukami v lokalite Pezinok a okolie.

O nás

ARMOVŇA KAPLNA

Moderné stavebníctvo je najmä o stíhaní termínov a efektivite výroby, presne to sú atribúty, ktoré vystihujú našu spoločnosť. Poskytujeme zákazníkovi profesionálny servis spracovania betonárskej ocele, zámočníckej výroby a výroby armokošov - všetko za prijateľné ceny, vo vysokej kvalite a čo najkratšom čase. Od roku 2012 sú to už tisíce spokojných zákazníkov.

Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník, pretože iba spokojnosť zákazníka nám zabezpečí trvale udržateľné dobré meno spoločnosti a jej prosperitu počas nasledujúcich rokov.

Juraj Kovačič, konateľ spoločnosti

Kontakt

Telefón

0911 293 433